وبلاگ شخصی رضا طهماسبی

Personal blog Reza Tahmasebi

محاکمه و دفاع دکتر صدق

تمام مطالب این کتاب از روزنامه کیهان بدون کلمه کم و کسر برداشته وعینآ نقل شده است.

دانلود در ادامه مطلب...


ادامه مطلب

[ یکشنبه سوم آبان ۱۳۹۴ ] [ 1:0 ] [ رضا طهماسبی ]

[ ]

دنیای هدایت

تنها چیزی که از من دلجویی می‌کرد امید نیستی پس از مرگ بود. فکر زندگی دوباره مرا می‌ترسانید و خسته می‌کرد. من هنوز به این دنیایی که در آن زندگی می‌کردم انس نگرفته بودم، دنیای دیگر به چه درد من می‌خورد؟ حس می‌کردم که این دنیا برای من نبود، برای یک دسته آدمهای بی حیا، پررو، گدامنش، معلومات فروش چاروادار و چشم و دل گرسنه بود برای کسانی که به فراخور دنیا آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان مثل سگ گرسنه جلو دکان قصابی که برای یک تکه لثه دم میجنبانید گدایی می‌کردند و تملق می‌گفتند.

[ یکشنبه سوم آبان ۱۳۹۴ ] [ 0:40 ] [ رضا طهماسبی ]

[ ]

کتاب ترانه های خیام با مقدمه صادق هدایت.

دانلود در دادامه مطلب...


ادامه مطلب

[ پنجشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 1:18 ] [ رضا طهماسبی ]

[ ]

کتاب سرمایه(کاپیتال)اثر کارل مارکس در سه جلد.

دانلود در ادامه مطلب...


ادامه مطلب

[ پنجشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 1:16 ] [ رضا طهماسبی ]

[ ]

کتاب تاریخ انقلاب روسیه در سه جلد نوشته ی لئون تروتسکی

دانلود در ادامه مطلب...


ادامه مطلب

[ پنجشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 0:44 ] [ رضا طهماسبی ]

[ ]

متن کامل مناظرات ایدئولوژیک سال 1360

دانلود در ادامه مطلب...


ادامه مطلب

[ چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 12:44 ] [ رضا طهماسبی ]

[ ]

موزیک زیبای غریبه دوست داشتنی از فیلم زیبای اتاقی در رم(شخصا عاشق این موزیکم)

دانلود در ادامه مطلب...


ادامه مطلب

[ چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 2:33 ] [ رضا طهماسبی ]

[ ]

نقوش زینتی در ایران زمین(از کهن ترن زمان تا دوره ماد ها)

دانلود در ادامه مطلب...


ادامه مطلب

[ چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 1:58 ] [ رضا طهماسبی ]

[ ]

کتاب عرفان و منطق برتراند راسل (ترجمه نجف دریا بندری)

دانلود در ادامه مظلب...


ادامه مطلب

[ چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 1:50 ] [ رضا طهماسبی ]

[ ]

نوشته ابتدای کتاب بوف کور رفیق راهم صادق هدایت.واقعیت محض این دنیاست...

«در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته و در انزواء می‌خورد و می‌تراشد. این دردها را نمی‌شود به کسی اظهار کرد؛ چون عموماً عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جزء اتفاقات و پیش‌آمدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سَبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می‌کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند. زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به‌وسیله افیون و مواد مخدره است؛ ولی افسوس که تأثیر این‌گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می‌افزاید».

[ چهارشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۴ ] [ 1:45 ] [ رضا طهماسبی ]

[ ]